Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele inhoud van de website www.vintage.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

Privacy verklaring

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

 

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Vintage NL besteedt zorgvuldige aandacht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Vintage NL aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Vintage NL is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Vintage NL. Vintage NL bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

 

Auteursrechten en Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Vintage NL of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vintage NL. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Vintage NL. Vintage NL gebruikt voornamelijk eigen (beeld)materiaal. Waar gebruik is gemaakt van (beeld)materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat gebruikt materiaal niet voor publiek is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

 

Beschikbaarheid

De artikelen, spots, show offs en advertenties op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Misbruik

Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd. Bezoekers die onvolkomenheden op deze website constateren kunnen dit hier kenbaar maken.